پژوهشگر حقوق بشر: «جاوید رحمان» بازیگر ناتوی رسانه‌ای علیه ایران است


تهران- ایرنا- پژوهشگر حقوق بشر با بیان اینکه «جاوید رحمان» بازیگر ناتوی رسانه‌ای علیه ایران است، یک ضلع جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی را حربه حقوق بشری دانست که اخیرا گزارشگر ویژه حقوق بشر هم آشکارا در همین زمین بازی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963113/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی