پیام‌های مهم یک «جلسه حساس» برای دوستان و دشمنان نظام


تهران – ایرنا – رهبر انقلاب دیدار روز گذشته کارگزاران نظام را جلسه‌ای حساس و مهم خواندند؛ نشستی که پیام‌های مهمی برای دوستان و دشمنان نظام داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073993/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی