پیام تبریک امیرعبداللهیان به برزیلی‌ها


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه روز ملی برزیل را از طریق شبکه اجتماعی «ایکس» به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222876/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی