پیام تسلیت محسن رضایی درپی درگذشت پدر ۳شهید


تهران-ایرنا- معاون اقتصادی رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر شهیدان دقیقی را تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102337/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی