پیام قالیباف به مناسب روز جهانی داوطلبان


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی‌ به مناسب روز جهانی داوطلب با قدردانی از خدمات ایثارگرانه و بدون چشمداشت داوطلبان، نوشت: خدمت داوطلبانه به دیگران راهگشای برکات و تلاش صادقانه و مبتنی بر محبت انسان‌ها برای کاستن از آلام همدیگر، در همه زمان‌ها و فرهنگ‌ها مورد احترام و توجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962243/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی