پیام متفاوت محسن رضایی به فرزندان شهید شهرکی


تهران- ایرنا- معاون اقتصادی رییس جمهور در پیامی به فرزندان شهید شهرکی نوشت: فرزندان من، پدر و مادر شما همچون حمیدرضا الداغی، جوان سبزواری که خونش در دفاع از ناموس و کرامت زن به زمین ریخته شد، نشان دادند که ایرانی ارزشهایش را بالاتر از جانش می‌خواهد و با خون خود از آنها دفاع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100852/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی