پیروزی ملت در جنگ ترکیبی


تهران-ایرنا- رئیس جمهور در گفت‌وگو با “شبکه راشاتودی” بیان کرد که دشمن آغازگر جنگ ترکیبی بود اما هشیاری مردم بار دیگر این نقشه را ناکام گذاشت. وی افزود امروز علی‌رغم بسیج امکانات معاندین، دشمن موفق به یادآوری فضای ملتهب سال گذشته نشد. برای همه اثبات شده است که در حال حاضر ایران از همه زمان‌ها قدرت‌مندتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237767/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی