پیشتازی قائمشهر در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس جمهور


ساری – ایرنا – فرماندار شهرستان قائمشهر با مثبت ارزیابی کردن‌ اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور در این شهرستان، پیشرفت فیزیکی این طرح ها را ۵۵ درصد اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231217/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی