پیشرفت‌ها به خوبی دیده نمی‌شوند/ آینده کشور با روایت‌گری دانش‌آموزان تضمین می‌شود


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه پیشرفت‌های کشور به خوبی دیده نمی‌شوند، روایت پیشرفت‌های ایران اسلامی توسط دانش آموزان را تضمین کننده آینده کشور دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236927/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی