پیشنهاد ترکمنستان برای ایجاد منطقه اقتصادی مشترک با ایران


عشق‌آباد- ایرنا- معاون رئیس کابینه و وزیر امور خارجه ترکمنستان از علاقه‌مندی کشورش برای توسعه روابط با ایران و پیشنهاد ایجاد منطقه اقتصادی مشترک خبر داد و از شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های ترکمنستان دعوت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294767/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی