پیشنهاد مرکز پژوهشها برای تقسیم حق پخش مسابقات فوتبال بین تلویزیون و وزارت ورزش


تهران- ایرنا- مرکز پژوهش‌های مجلس، حق پخش تلویزیونی را یکی از ۳ منبع درآمدی باشگاههای فوتبال دانست و پیشنهاد کرد که درآمدهای حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی میان سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان به شکل مساوی تقسیم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100550/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی