پیشنهاد معاون وزیر خارجه برای ایجاد کریدور حمل و نقلی ایران-اتحادیه اوراسیا


تهران- ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در دیدار وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد کرد که کریدور حمل و نقلی ایران- اتحادیه اورآسیا ایجاد و مسیرهای ریلی، جاده ای و دریایی آن مورد توافق قرار گیرد تا از طریق آنها، تجارت آزاد کالاهای صنعتی و کشاورزی میان ۶ کشور جاری شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85003063/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی