پیش‌نویس دستورالعمل برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های قانونی تهیه شد


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: پیش نویس دستورالعمل برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های قانونی در وزارت کشور تهیه و مقرر شد این پیش نویس در کارگروه خانه احزاب نیز بررسی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955632/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی