پیش بینی ۱۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار /آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیر عمد البرز


کرج -ایرنا – دومین سفر استانی رییس جمهور به البرز ، علاوه بر آزادی ۲۳ زندانی بدهکار جرائم غیر عمد ، پیش بینی ۱۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های اقتصادی و عمرانی این استان را به همراه داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317428/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی