پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس از ۲۴ هزار نفر عبور کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد انتخابات کشور مجموع کل متقاضیان پیش ثبت نام انتخابات مجلس تا روز پنجم را بیش از ۲۴ هزار نفر عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195768/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی