پیش ثبت‌نام ۱۹۱۱۷ داوطلب انتخابات مجلس در روز سوم


تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: تا روز چهارشنبه ۵۲۰۱ نفر و در مجموع ۱۹۱۱۷ نفر پیش ثبت‌نام کرده‌اند و حد نصاب دوره یازدهم که ۱۶۰۳۳ نفر بود را رد کردیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194444/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی