پیگیری آخرین وضعیت حجاج ایرانی از سوی امیرعبداللهیان


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه ضمن کسب اطلاع از آخرین وضعیت حجاج ایرانی بیت الله الحرام، بر مساعدت کامل سفارت کشورمان جهت تسهیل امور حجاج کشورمان و در تماس با مقامات ذیربط عربستان سعودی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131135/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی