«پیگیری تقاضاهای مردم» از شمول جرائم انتخاباتی خارج شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح قانون انتخابات ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاههای اجرایی را از شمول جرائم انتخاباتی خارج کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288137/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی