چاهی که منافقین در خاک ایتالیا کنده‌اند/عواقب میزبانی از تروریست‌ها


تهران- ایرنا- این روزها و در حالی که چهره رسوای فرقه تروریستی منافقین در افکار عمومی جهان بیش از گذشته نمایان شده‌است، دولت ایتالیا در اقدامی خلاف آداب دیپلماتیک پذیرای سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق شده موضوعی که با واکنش ایران و احضار سفیر این کشور در تهران روبرو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168965/%DA%86%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی