چرایی انتخاب ۱۵ مهر برای آغاز «طوفان الاقصی» به روایت مسعود اسداللهی


تهران- ایرنا- کارشناس و تحلیل گر ارشد غرب آسیا یکی از دلایل مهم زمان انتخاب عملیات طوفان الاقصی توسط گروه مقاومت را در ۱۵ مهرماه مصاف با سالروز جنگ ۱۹۷۳ عنوان کرد و گفت: عملیات طوفان الاقصی را باید به حق نقطه عطفی دانست که یک جهش بزرگ در مبارزات ضد اسرائیلی ایجاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267785/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی