چرایی تمجید رهبر معظم انقلاب از دولت


تهران – ایرنا – سنگینی کار دولت‌ها همیشه تذکر رهبری به مجالس و دیگران بوده است و عمدتاً در بزنگاه‌ها و تنگناها براساس اصل ۵۷ قانون اساسی به کمک دولت‌ها آمده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219507/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی