چرا امام(ره) در ۱۵ خرداد به رژیم غاصب اسرائیل حمله کرد؟


تهران- ایرنا- یکی از یاران امام(ره) درباره قیام پانزده‌ خرداد ۱۳۴۲ نوشت: برای‌ بسیاری‌ مبهم‌ بود که‌ چرا ایشان‌ به‌ رژیم غاصب اسرائیل‌ حمله‌ می‌کنند؛ اما گذشت‌ زمان‌ نشان‌ داد که‌ این صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها هستند که‌ آمریکا را اداره‌ می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130999/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی