چرا حمید نوری در دادگاه هشتم حاضر نیست؟  


تهران- ایرنا- حمید نوری شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد براساس اعلام دادگاه به دلیل اختلال سیستم انتقال زندانیان بازداشتگاههای استکهلم امروز در هشتمین دادگاه تجدیدنظر شکایت منافقین علیه وی حاضر نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022906/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی