چرا مکران با توجه به ظرفیت‌هایش به توسعه مطلوب نرسیده است؟


تهران- ایرنا- جذابیت‌های اقتصادی منطقه راهبردی مکران در کنار موقعیت سوق‌الجیشی بندر چابهار این پرسش را پیش روی تحلیلگران و علاقمندان به توسعه مطرح ساخته که چرا منطقه مکران با برخورداری از ظرفیت‌های لازم، به توسعه شایسته و مطلوب نرسیده است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85227152/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی