چهارمین شماره مجله دیپلمات منتشر شد


تهران- ایرنا- چهارمین شماره مجله دیپلمات به همت مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244591/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی