چهار دروغ بزرگ درباره توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین


تهران- ایرنا- در حالی با سفر رئیس جمهوری ایران به چین، روند اجرای توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین، وارد مرحله جدیدی می‌شود که از زمان طرح این توافقنامه، همواره شایعات و حرف و حدیث‌هایی درباره آن مطرح بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031170/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی