چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال طرح در دومین سفر استانی رییس جمهور به ایلام افتتاح می شود


ایلام- ایرنا- استاندار ایلام گفت: ارزش طرح هایی که قرار است در دور دوم سفر رییس جمهور و هیات دولت به این استان افتتاح شود، بالغ بر چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189040/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی