کابینه تکانیِ اردوغان


روز شنبه، رجب طیب اردوغان پس از سوگندخوردن برای سومین دوره ریاست جمهوری خود، با تغییرات اساسی چند وزارتخانه مهم، وزرای جدید دارایی، امور خارجه، دفاع و کشور را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133390/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی