کاخ سفید ادعاهای ضدایرانی خود درباره جنگ اوکراین و هراس از توان دفاعی تهران را تکرار کرد


نیویورک – ایرنا- هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در تداوم ادعاهای واشنگتن علیه ایران در جنگ اوکراین با بیان اینکه روسیه دارای روابط در حال گسترش دفاعی با ایران است، مدعی شد: ایران صد ها پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063327/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی