کاخ سفید: ارتباط با ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی ادامه دارد


نیویورک – ایرنا- جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن اعلام کرد که ارتباط واشنگتن با تهران برای آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکایی ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056552/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی