کاخ سفید در آستانه سفر رئیسی به روسیه: بر روابط دفاعی نگران کننده تهران-مسکو نظارت می‌کنیم


نیویورک – ایرنا- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در آستانه سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌ جمهور ایران به روسیه اعلام کرد: ما به نظارت بر روابط در حال گسترش و نگران کننده میان ایران و روسیه ادامه می دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314499/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی