کارنامه وزارت بهداشت نقطه قوت دولت است/ضرورت حمایت‌ها برای مقابله با موج هشتم کرونا


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، کارنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نقطه قوت دولت دانست و گفت: این وزارتخانه عملکرد موفقی دارد و اکنون بر ضرورت حمایت از شبکه بهداشت و درمان در آستانه ورود موج هشتم کرونا به کشور تاکید می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986098/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی