کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ، رشد دادن، مجهز کردن و احیای جبهه مقاومت بود


تهران – ایرنا – رهبر معظم انقلاب اسلامی، دمیدن روحی تازه به جبهه مقاومت را کار بسیار برجسته و اساسی شهید سلیمانی خواندند و افزودند: سردار با تقویت مادی، معنوی و روحی مقاومت، این پدیده ماندگار و رشد یابنده را در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای استکباری حفظ، مجهز و احیا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985885/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی