کاظمی قمی: آمریکا درپی ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان طالبان و ایران است


تهران- ایرنا- نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان درباره تلاش آمریکا برای به راه انداختن نزاع‌های قومی و مذهبی، گفت: آمریکا تلاش می‌کند میان ایران و طالبان فضای بی‌اعتمادی شکل دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961335/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی