کاظمی قمی: دلیل شکست آمریکا در افغانستان همراهی نکردن مردم بود


تهران- ایرنا- نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، دلیل شکست آمریکا در افغانستان را همراهی نکردن مردم این کشور دانست و گفت: آمریکا نمی‌گذارد در کشورهای چون افغانستان دولت قوی شکل بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961335/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی