کاظمی قمی: گفت وگوی سازنده‌ای با همتای روسی داشتمبه گزارش ایرنا، کاظمی قمی گفت که همکاری‌های منطقه‌ای، تلاش در راستای برقراری صلح پایدار و مقابله با تروریسم از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود.

وی تصریح کرد: ایران به همراه کشورهای همسایه پشتیبان افغانستان امن و توسعه یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84874385/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی