«کاهش اثرگذاری دلار»، سلطه غرب بر اقتصاد جهانی را به حداقل می‌رساند


تهران-ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مسیر آغاز شده برای کاهش اثرگذاری دلار در مبادلات اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی که کشورهای زیادی در حال پیوستن به آن هستند، سلطه غرب بر اقتصاد جهانی را به حداقل ممکن می‌رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077950/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی