کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در بوشهر


بوشهر- ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: با تحقق برنامه‌های دولت در شاخص‌های مختلف اقتصادی، شاهد کاهش تورم و افزایش میزان رشد اقتصادی در این استان نسبت به شاخص‌های کشوری هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227151/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی