کدام واحدهای تولیدی مشمول حمایت تأمین اجتماعی می‌شوند؟


تهران -ایرنا- بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که بر اساس آن بنگاههای اقتصادی با کارکنان کمتر از ۱۰۰ نفر می توانند از این بسته حمایتی استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185587/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی