کدام گروه سیاسی سال ۶۹ وصیتنامه سیاسی خود را نوشتند+ اسامی


تهران- ایرنا- رهبر انقلاب سیاست مستمر دشمن را یأس‌آفرینی خواندند و با اشاره به نامه یک گروه سیاسی در سال ۱۳۶۹ به یکی از مسئولان کشور گفتند: یک سال پس از رحلت امام بزرگوار، آن گروه در نامه‌ای سرگشاده و سراسر یأس‌آفرین نوشت کشور و ملت به لبه نابودی و ویرانی رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038763/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B9-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی