کدخدایی: حمایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی حمایت از تروریسم دولتی


تهران- ایرنا- عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: حمایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی مخالفت با حق تعیین سرنوشت مردم مظلوم فلسطین و حمایت از تروریسم دولتی.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019480/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی