کدخدایی: دادگاه مشترک ایران و عراق برای پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی تشکیل می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: اگر بتوانیم یک دادگاه بین‌المللی بین کشور عراق و ایران تشکیل دهیم با سرعت بیشتری می‌توان پرونده را در مجامع بین‌المللی پیگیری‌ کرد که این موضوع در دست اقدام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990857/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی