کردستان نیازمند تبعیض مثبت برای رفع محرومیت است


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: مطالبات مردم کردستان حداقلی است و دولت و نظام جمهوری اسلامی با تبعیض مثبت و با نگاه متمرکز بر رفع محرومیت می‌تواند آن را محقق کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101641/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی