کسانی که در ترور شهید سلیمانی نقش داشتند حتما تقاص پس خواهند داد


تهران- ایرنا- دبیر شورای نگهبان گفت: کسانی که در ترور شهید سلیمانی و همراهانش نقش داشته‌اند حتما تقاص این اقدام غیرانسانی خود را پس خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989415/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی