کشور به یمن اقتدار دفاعی از گزند تهدیدات نظامی مصون مانده است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه به یمن اقتدار دفاعی، کشور از گزند تهدیدات نظامی مصون مانده است، گفت: امروز نشان دادن ناکارآمدی ایران و ایجاد ناامیدی در مردم در خط رسانه‌ای و حملات دشمن قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135971/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی