کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به تصویب رسید


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054478/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی