کلیات لایحه ارجاع اختلاف ایران و بحرین به دیوان داوری در صحن مجلس تصویب شد


تهران-ایرنا- کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران ودولت پادشاهی بحرین به دیوان داوری در صحن علنی مجلس تصویب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317352/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی