کمالوندی: امروز به نامه آژانس درباره نحوه بهره‌برداری از فردو پاسخ دادیم


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی اتمی از ارسال پاسخ ایران به آژانس درباره نحوه بهره‌برداری از سایت غنی سازی فردو خبر داد و اظهارات گروسی را ناشی از نقص اطلاعات وی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017236/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی