کمالوندی: چشم انداز سازمان انرژی اتمی تجاری کردن صنعت هسته‌ای است


تهران-ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: چشم انداز سازمان انرژی اتمی این است که بتواند یک سازمان قوی داشته باشد که تحقیقات را به مرحله صنعتی و سپس صنعت را به تجارت برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137613/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی