کمک مالی دولت به دانش‌آموزان استعداد برتر ۴ دهک اول


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران در خصوص تأمین کمک‌هزینه ثبت‌نام و تحصیل دانش‌آموزان خانوارهای دهک اول تا چهارم در مدارس استعدادهای درخشان را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد که این حمایت مالی از سال تحصیلی جدید عملیاتی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194287/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DB%B4-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی